Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7
Cử nhân Kế toán
Giải pháp đưa kế toán và kiểm toán Việt Nam ngang tầm khu vực và quốc tế
Thứ 4, ngày 16/06/2010 02:50:14

PGS.TS Đặng Văn Thanh Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam Giảng viên học liệu môn Kiếm toán - Chương trình Cử nhân trực tuyến TOPICA.   Trong cơ chế kinh tế mới, kinh tế thị trường , mở cửa và hội nhập, kế toán và kiểm toán không chỉ là công cụ quản lý kinh tế- tài chính và cung cấp thông tin hữu ích, tin cậy phục vụ các quyết định quản lý và ...

Danh sách hội đồng khoa học
Thứ 3, ngày 18/05/2010 17:00:00

Danh sách hội đồng khoa học HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH KẾ TOÁN (TOPICA - FA):

Hợp tác nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tài chính - kế toán
Thứ 4, ngày 16/06/2010 17:00:00

Hội thảo Hợp tác hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tài chính-kế toán đáp ứng yêu cầu xã hội được Diễn đàn giáo dục ACCA Việt Nam tổ chức ngày 6-5-2010, tại Hà Nội với sự tham gia của đại diện các doanh nghiệp và trường đại học.

Khung chương trình đào tạo
Thứ 4, ngày 19/05/2010 17:00:00

Chương trình đào tạo cử nhân. Chương trình đào tạo văn bằng 2. Chương trình đào tạo liên thông Cao đẳng - Đại học. Chương trình đào tạo liên thông Trung cấp - Đại học.    

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top