Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

"
  • 2
  • 4
  • 5
  • 7
Cử nhân Luật
Giới thiệu chương trình cử nhân Luật tổng hợp Vinh Uni - TOPICA
Thứ 5, ngày 14/04/2016 09:42:15

Giới thiệu chương trình cử nhân Luật tổng hợp Vinh Uni - TOPICA -  Chương trình đào tạo cập nhật thường xuyên các quy định và thông tư hướng dẫn pháp luật mới nhất hiện nay   -  Được giới thiệu, trao đổi và thảo luận về các tình huống pháp luật kinh tế nóng nhất mới nhất   -  Các môn học chuyên ngành được thiết kế xây dựng thiết thực gần gũi với đòi hỏi của nền kinh tế Việt ...

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top