Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

"
  • 2
  • 4
  • 5
  • 7
Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Đặc điểm của một nhà lãnh đạo tài năng
Thứ 4, ngày 16/03/2011 08:27:07

Đặc điểm của một nhà lãnh đạo tài năng Những năm trước đây, khi hầu hết các tổ chức có cơ cấu của thời cách mạng công nghiệp, các nhà lãnh đạo vĩ đại là những người lãnh đạm, lý trí, thậm chí là các nhà kỹ thuật. Những ngày đó đã qua. Lãnh đạo thời nay, đặc biệt những người chịu trách nhiệm trong một công ty năng động, đa quốc gia, đang nhận thấy mình phải có một khả năng quan trọng: tự ...

Câu chuyện định giá thương hiệu
Thứ 6, ngày 10/12/2010 10:10:22

Câu chuyện định giá thương hiệu Tin tức ngành quản trị kinh doanh Những câu chuyện mua bán, khiếu kiện liên quan đến thương hiệu của các doanh nghiệp trong nước thường chỉ được nhắc đến trong những lúc trà dư tửu hậu, chưa trở thành những bài học kinh nghiệm. Việc định giá thương hiệu, để thương hiệu trở thành tài sản của doanh nghiệp, vẫn đang chờ một cơ sở pháp lý.

Điều phải làm khi xây dựng thương hiệu
Thứ 5, ngày 16/12/2010 08:50:02

Điều phải làm khi xây dựng thương hiệu Kiến thức ngành quản trị kinh doanh

Điều cốt lõi của một bài thuyết trình tốt
Thứ 2, ngày 07/03/2011 03:14:53

Điều cốt lõi của một bài thuyết trình tốt "Thuyết trình là một kỹ năng quan trọng trong kinh doanh và là một môn nên có trong các chương trình đại học, đặc biệt ngành quản trị kinh doanh".

Nỗi buồn thời hậu suy thoái
Thứ 2, ngày 14/02/2011 09:34:01

Nỗi buồn thời hậu suy thoái Kiến thức chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top