Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

"
  • 2
  • 4
  • 5
  • 7
Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Danh sách Giảng viên Chương trình BA
Thứ 4, ngày 27/01/2010 08:52:50

Danh sách Giảng viên  Chương trình BA Danh sách Giảng viên Chương trình BA  

Khung chương trình đào tạo
Thứ 4, ngày 27/01/2010 08:44:53

1. Chương trình Cử nhân ngành Quản trị Kinh Doanh: Đối tượng tuyển sinh: Công dân Việt Nam có đủ sức khỏe để học tập theo quy định tại Thông tư liên bộ Y tế - Đại học, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) số 10/TTLB ngày 18/8/1989 và công văn hướng dẫn số 2445/TS ngày 20/8/1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không ...

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top