Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7
Giáo trình kế toán
Kinh tế lượng
Thứ 6, ngày 04/06/2010 09:48:51

Kinh tế lượng Chủ biên: TS. Hồ Đăng Phúc (Chủ biên)                    TS. Nguyễn Mạnh Thế                    ThS. Tạ Quốc Bảo Xuất bản: 2010 Nhà xuất bản: NXB Lao Động Số trang: ...

Lý thuyết Xác Suất Thống Kê Toán
Thứ 5, ngày 03/06/2010 09:05:10

Lý thuyết  Xác Suất Thống Kê Toán Chủ biên: TS.  Hồ Đăng Phúc (Chủ biên)                    ThS. Tạ Quốc Bảo                    ThS. Nguyễn Hải Dương Xuất bản: 2009 Nhà xuất bản: NXB Thống Kê Số trang: 236 Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán là một môn học mang tính ứng dụng cao. Với nội dung phong phú và định hướng đến phương diện thực hành, Giáo trình trang bị ...

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top