Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

"
  • 2
  • 4
  • 5
  • 7
Tổng quan Chương trình Cử nhân trực tuyến chất lượng cao Vinh Uni-Topica

Tổng quan Chương trình Cử nhân trực tuyến chất lượng cao Vinh Uni-Topica

  Chương trình cử nhân trực tuyến chất lượng cao Vinh UNI - Topica là chương trình đào tạo cử nhân theo phương thức E-learning. Trong đó, trường đại học Vinh là đơn vị chủ trì tổ chức đào tạo, khảo thí, cấp bằng còn Tổ hợp Công nghệ Giáo dục Topica là đơn vị cung cấp hệ thống phần mềm và dịch vụ hỗ trợ học trực tuyến.   “Chương trình Topica” là chương trình gắn kết doanh nghiệp với đào tạo và ứng dụng E-learning do Microsoft, ...

Xem tiếp

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top