Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

"
  • 2
  • 4
  • 5
  • 7
Hướng dẫn tuyển sinh
Hướng dẫn đăng ký tuyển sinh
Thứ 5, ngày 31/03/2016 09:31:30

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH     Ngành Kế toán: Tốt nghiệp THPT, văn bằng 2 , cao đẳng và trung cấp.     Ngành Tài chính ngân hàng: Tốt nghiệp THPT, văn bằng 2 , cao đẳng.     Ngành Quản trị kinh doanh: Tốt nghiệp THPT, văn bằng 2 , cao đẳng.   Ngành Công nghệ thông tin: Tốt nghiệp THPT, ...

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top