Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168    Đà Nẵng(0511) 653.2909

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7
Thông báo sinh viên
Thông báo nghỉ Tết Âm Lịch Năm 2017 cho chương trình VU-TOPICA
Thứ 5, ngày 12/01/2017 00:40:07

Thông báo nghỉ Tết Âm Lịch Năm 2017 cho chương trình VU-TOPICA   Download thông báo chi tiết

Thông báo nghỉ tết dương lịch (01.01.2017) cho các lớp chương trình đào tạo VINH UNI-TOPICA
Thứ 6, ngày 23/12/2016 15:29:07

Thông báo nghỉ tết dương lịch (01.01.2017) cho các lớp chương trình đào tạo VINH UNI-TOPICA   Download thông báo chi tiết tại đây

Thông báo lịch nghỉ Lễ 30/04 - 01/05 năm 2016 cho sinh viên, giảng viên tại Chương trình Đào tạo E-learning VINH UNI - TOPICA.
Thứ 2, ngày 25/04/2016 15:25:54

Thông báo lịch nghỉ Lễ 30/04 - 01/05 năm 2016 cho sinh viên, giảng viên tại Chương trình Đào tạo E-learning VINH UNI - TOPICA. THÔNG BÁO V/v:  Lịch nghỉ Lễ 30/04 - 01/05 năm 2016 cho sinh viên, giảng viên tại Chương trình Đào tạo E-learning VINH UNI - TOPICA.   - Thực hiện các quy định tại điều 115, Mục III, Chương VII của Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2012 về chế độ nghỉ làm việc  các ngày Lễ, ...

Thông báo tuyển sinh Đào tạo Đại học trực tuyến E.Learning 2016
Thứ 5, ngày 31/03/2016 01:59:22

Thông báo tuyển sinh Đào tạo Đại học trực tuyến E.Learning 2016 Thông báo tuyển sinh Đào tạo Đại học trực tuyến E.Learning 2016   Download thông tin chi tiết tại đây.  

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top