Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

"
  • 2
  • 4
  • 5
  • 7


Chương trình đào tạo


1. Đối tượng tuyển sinh:

- Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

- Đã tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học.

 

2. Chuyên ngành đào tạo (3 ngành): Luật tổng hợp, Quản trị kinh doanh, Kế toán.

 

3. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển theo hồ sơ đăng ký (không tổ chức thi tuyển)

 

4. Thời gian, hình thức đào tạo:

Thời gian đào tạo:

- Đối tượng đã có bằng THPT hoặc tương đương: 4 – 5 năm

- Đối tượng đã có bằng Trung cấp chuyên nghiệp: 3 – 3,5 năm

- Đối tượng đã có bằng Cao đẳng cùng ngành: 2 – 2,5 năm

- Đối tượng đã có bằng Cao đẳng khác ngành: 3 – 3,5 năm

- Đối tượng đã có bằng Đại học: 1,5 – 2 năm

 

Hình thức đào tạo:

Đào tạo theo hình thức tín chỉ dựa trên chương trình đào tạo của hệ chính quy hiện hành, phương thức dạy học tiên tiến E-Learning với ứng dụng công nghệ hiện đại trong đào tạo trực tuyến.

Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top