Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

"
  • 2
  • 4
  • 5
  • 7


Danh sách khen thưởng học viên khóa 1 - Lớp A1, B1 - Kỳ IIINgành Kế toán, Chương trình Cử nhân trực tuyến TOPICA tuyên dương các anh chị học viên, nhóm trưởng tiêu biểu của các lớp A1 – B1, đã đạt được thành tích cao trong học kỳ III.


Danh sách cụ thể như sau:

Nguyen_Thi_Huong_Thu

Nguyễn Thị Hương Thu

Lớp 094101.A1

Đối tượng: Văn bằng 2 Kế toán

Mail: thunth09a1@student-topica.edu.vn

Điện thoại: 0955800394

 

Là học viên có điểm cao nhất kỳ 3 lớp 094101.A1, điểm tổng kết là 7.8 - năm học 2010

Dao_Thi_Thanh_Nga

Đào Thị Thanh Nga

Lớp 094101.A1

Đối tượng: Văn bằng 2 Kế toán

Mail: ngadtt09a1@student-topica.edu.vn

Điện thoại:0975702379

 

Là nhóm trưởng xuất sắc nhất kỳ III lớp 094101.A1 năm học 2010

Le_Thi_Hue

Lê Thị Huế

Lớp 094101.B1

Đối tượng: Cao đẳng liên thông

Mail: huelt09b1@student-topica.edu.vn

Điện thoại: 0984277986

 

Là học viên có điểm cao nhất kỳ 3 lớp 094101.B1, điểm tổng kết là 8,8- năm học 2010

Nguyen_Thi_Phuong_Anh

Nguyễn Thị Phương Anh

Lớp 094101.B1

Đối tượng: Cao đẳng liên thông

Mail: anhntp09b1@student-topica.edu.vn

Điện thoại: 0936045150

 

Là nhóm phó xuất sắc nhất kỳ III lớp 094101.B1, điểm tổng kết cao nhì lớp là 8.0 năm học 2010Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top