Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

"
 • 2
 • 4
 • 5
 • 7


Giảng dạy hỗ trợ


1. Là đầu mối một cửa hỗ trợ tư vấn học viên

 • Lập và hoàn thành kế hoạch học tập
 • Giải quyết thủ tục hành chính, pháp lý...
 • Cung cấp thông tin liên quan quá trình học tập cũng như chế độ chính sách.

 

30.3_.71_.jpg

 

2. Hướng dẫn và hỗ trợ học viên:

 • Thảo luận, liên hệ và ứng dụng kiến thức vào tình huống thực tế.
 • Giải đáp thắc mắc  làm bài tập lớn, thực tập chuyên ngành, thực tập tốt nghiệp.
 • Đảm bảo tiếp thu được nghiệp vụ thực tế tại doanh nghiệp.
 • Xây dựng học liệu: giáo trình, bài giảng video, tình huống thảo luận, câu hỏi trắc nghiệm.
 • Nâng cao kỹ năng sư phạm cho giảng viên hướng dẫn.
 • Tham gia giảng dạy, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho học viên trên lớp học online và tại các buổi openhour.
 • Phân tích đánh giá, cải tiến chất lượng giảng dạy.

 

30.3_.61_.jpg

Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top