Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

  • 2
  • 4
  • 5
  • 7


KẾ HOẠCH THI TẬP TRUNG NGÀY 19/6/2016


KẾ HOẠCH THI TẬP TRUNG NGÀY 19/6/2016

 

KẾ HOẠCH THI TẬP TRUNG NGÀY 19/6/2016

Địa điểm: Trường Đại học Vinh, 182 Lê Duẩn, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An

 

 

19.6

 

 

Download Kế hoạch thi tập trung tại đây

 

Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top