Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

"
  • 2
  • 4
  • 5
  • 7


Marketing căn bản


marketing_co_banChủ biên: ThS. Nguyễn Hoài Long

                   TS. Nguyễn Ngọc Quang

Xuất bản: 2010

Nhà xuất bản: NXB Lao động

Số trang: 184

Có ai trong các đã bạn tự hỏi “marketing là gì” chưa nhỉ? Vai trò của hoạt động marketing đối với doanh nghiệp như thế nào? Hoạt động marketing có y nghĩa sống còn đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nên vấn đề đặt ra đối với các nhà kinh doanh là vận dụng marketing để mang lại hiệu quả cao trong kinh doanh.

Để có thể trả lời câu hỏi và thấy được vai trò của marketing thì người đọc nghiên cứu giáo trình “marketing căn bản”.Gáo trình “marketing căn bản” được biên soạn với mục tiêu giúp người đọc hiểu, vận dụng và phân tích được những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định marketing để đưa ra quyết định. Đồng thời sách học này giúp người đọc nắm được tiến trình marketing mục tiêu, quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh, nội dung của bản kế hoạch và các công cụ marketing chủ yếu.

 

Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top