Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

"
  • 2
  • 4
  • 5
  • 7


Quản trị dự án


quan_tri_du_anChủ biên: TS. Nguyễn Văn Chung

    ThS. Hoàng Cao Cường

    ThS. Bùi Minh Lý

Xuất bản: 2010

Nhà xuất bản: NXB Lao động

Số trang: 164

Trong bối cảnh Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO), yêu cầu đặt ra đối với toàn nền kinh tế là rất cấp thiết.
Hiện nay, đầu tư trong nước cũng như hợp tác đầu tư với nước ngoài là vấn đề luôn được Đảng, Nhà nước, các doanh nghiệp và nhiều cá nhân quan tâm. Để có thể sử dụng vốn đầu tư có hiệu quả thì việc thiết lập, thẩm định và triển khai cũng như quản lý các dự án đầu tư trên cơ sở khoa học, khách quan là điều hết sức cần thiết. Trước yêu cầu đó, việc cung cấp các kiến thức quản trị kinh doanh nói chung và quản trị dự án nói riêng được đặt ra hết sức cấp thiết trong các chương trình đào tạo của các trường khối kinh tế. Môn học quản trị dự án sẽ giúp người học nắm bắt được những lý thuyết cơ bản về dự án đầu tư, những nội dung cơ bản về phân tích dự án, những lý thuyết, quy định về thiết lập và thẩm định dự án. Từ đó, người học sẽ có thể thiết lập, thẩm định, phân tích và quản lý được dự án đầu tư.

 

Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top