Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

"
  • 2
  • 4
  • 5
  • 7


Tâm lý học quản trị kinh doanh


tam_ly_hoc_quan_tri_kinh_doanChủ biên: TS. Nguyễn Viết Thái

                   Lê Thanh Tâm

Xuất bản: 2009

Nhà xuất bản: NXB Thống Kê

Số trang: 152

Trong kinh doanh, một trong những điều khó nhất là quản trị con người. Không ít nhà quản trị đau đầu khi giải quyết các vấn đề liên quan đến con người.
Môn tâm lý học Quản trị kinh doanh đưa ra các lý thuyết cơ bản, những kiến thức chuyên ngành tâm lý trong quản trị kinh doanh. Nếu bạn là nhà quản trị hay là nhân viên, bạn đều gặp mình trong đó. “Tâm lý học quản trị kinh doanh” sẽ cung cấp các kiến thức tổng quan về tâm lý học quản trị kinh doanh, đặc điểm và các quy luật tâm lý cá nhân, tập thể cũng như của lãnh đạo và ê kíp lãnh đạo. Ngoài ra giáo trình còn cung cấp những bí quyết về giao tiếp trong hoạt động quản trị kinh doanh.

 

Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top