Tư vấn tuyển sinh:

Hà Nội&    TP. Hồ Chí Minh1800 6168

"
  • 2
  • 4
  • 5
  • 7


Thông báo lịch nghỉ Lễ 30/04 - 01/05 năm 2016 cho sinh viên, giảng viên tại Chương trình Đào tạo E-learning VINH UNI - TOPICA.


THÔNG BÁO

V/v:  Lịch nghỉ Lễ 30/04 - 01/05 năm 2016 cho sinh viên, giảng viên tại Chương trình Đào tạo E-learning VINH UNI - TOPICA.

 

- Thực hiện các quy định tại điều 115, Mục III, Chương VII của Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2012 về chế độ nghỉ làm việc  các ngày Lễ, Tết trong năm;

 

- Thực hiện quy định về chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Đào tạo VINH UNI - TOPICA;

 

Ban giám đốc Trung tâm Đào tạo VINH UNI - TOPICA thông báo tới anh/ chị sinh viên đang học tập, thầy/ cô giảng viên, trợ giảng đang giảng dạy tại Chương trình, kế hoạch công việc trong dịp nghỉ Lễ 30/04 - 01/05 năm 2016.

 

Ghi chú:

- Anh/ chị sinh viên cần hỗ trợ đề nghị liên lạc với cán bộ quản lý học tập của lớp mình để được trợ giúp.

 

- Nhận được thông báo này đề nghị các đồng chí giáo vụ, cán bộ quản lý học tập, kỹ thuật, thầy/ cô giảng viên và trợ giảng, anh/ chị sinh viên nghiêm túc thực hiện kế hoạch.

 

Download lịch nghỉ lễ tại đây.

 

25.4

 

 

Chia sẻ bài viết:
Tuyển sinh - chân bài viết

doitac3

topica
topica-vinhuni      topica-hou    topica-dtu       topica-tvu         topica-probanker         topica-founder           
scroll top